Ekibimiz, enerji ve madencilik sektörü ve mevzuatı hakkında sahip olduğu tecrübe ve teknik bilgi ile enerji ve maden piyasalarında faaliyet gösteren yerli ve uluslararası şirketlerin Türkiye’de veya sınır ötesinde gerçekleştirdikleri enerji projeleri kapsamında, proje yatırımcılarına ve finansman sağlayan finans kuruluşlarına enerji mevzuatı ve ilgili enerji piyasası özelinde değişiklik arz eden süreç ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kadrosunda Enerji Hukuku alanında çalışmalar yapmış ve uzun yıllar bu sektörde hizmet etmiş danışmanlarıyla birlikte çalışan Yeşilyurt Hukuk Bürosu Enerji Piyasasına yönelik her türlü alanda danışmanlık vermektedir.

İşveren – çalışan ilişkisinde yaşanabilecek en ufak bir uyuşmazlık işletmenin uyumunu ve enerjisini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle son zamanlarda çalışma hukuku alanında gerçekleşen mevzuat değişiklikleri bir yandan şirketlere önemli fırsatlar sağlarken, diğer yandan artan denetim ve iş hukuku davaları ile riskler de getirmektedir. Yaşanan bu mevzuat değişikliklerinin yanı sıra genel uygulamaların, yargı kararlarının, kurumların yaklaşım ve iç düzenlemelerinin çalışma hukukunun ayrılmaz kaynaklarını oluşturması, işletmeleri iş hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçular ile çalışmayı zaruret haline getirmiştir. Yeşilyurt Hukuk Bürosu da iş hukukunda uzman ve tecrübeli kadrosuyla müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Büromuz avukatları, iş hukukuna yönelik alanında ulusal ve uluslararası alanda birçok makale yayınlamış ve bu konu üzerine çalışmalar yapmıştır. İş hukuku alanında, özellikle de iş sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakere edilmesi, yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, kıdem ve ihbar tazminatları hususlarını kapsamaktadır.

Ayrıca YHB, gelişen şartları da gözeterek İş Güvenliliğinin ülkemizdeki önemini de dikkate alarak İş Güvenlik mevzuatına hakim A sınıf İş Güvenlik Uzmanı danışmanları ile müvekkillerinin sorunlarının çözümüne yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ekibimiz, Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir. Fikri mülkiyet hukuku çevresinden doğan uyuşmazlıkları çözmekle birlikte, marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer fikri mülkiyet haklarının tescil ve temsiline ilişkin işlerin yürütülmesini sağlamaktadır.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu’nun vermiş olduğu hizmet içerisinde, hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil etmekle birlikte fikri sınai hakların tescili ile ilgili olarak başvuru ve yenileme, üçüncü şahsın başvurusuna ilişkin yayına itiraz gibi Türk Patent Enstitüsü nezdindeki idari süreçler çerçevesinde yapılan her türlü başvuru ve itiraz işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Sigorta Hukuku konusunda ülkemizin kanayan yaralarından olan trafik kazalarında mağdur olan vatandaşlarımızın sigorta poliçesinde kaynaklı her türlü bedeni ve cismani zararlara ilişkin haklarının korunmasında Yeşilyurt Hukuk Bürosu uzman kadrosuyla destek vermektedir. Müvekkillerine Yeşilyurt Hukuk Bürosunda danışman kadrosunda yer alan aktüerya uzmanları vasıtasıyla hazırladığı aktüer raporları doğrultusunda hazırlayarak müvekkillerinin tam ve eksiksiz bir şekilde hak etmiş oldukları tazminatları almaları için davalarını açmakta ve kısa süre içerisinde sonuçlandırmaktadır.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu’na danışmanlık yapan Adli Tıp Uzmanlarınca, bedeni zararların tespit edilmesi açısından müvekkillerinin maluliyetlerine ve kusur durumlarına ilişkin tespitleri Adli Tıp Kurumu’na gerek kalmaksızın yapabilmektedirler.

Bu sayede müvekkillerin mağduriyetlerini gerek dava gerekse başvuru aşamasında çok daha hızlı bir şekilde giderilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’deki bankacılık ve finans piyasasının gelişmesi ve bireysel emeklilik planlarının yaygınlaşması ile beraber sigortacılık alanı da özellikle yabancı yatımcılara cazip hale gelmiştir. Son yıllarda hızlı değişim ve gelişim gösteren Türk Sigortacılık sektöründe, başta sigortacılık kanunun değiştirilmesi olmak üzere daha birçok düzenlemede köklü ve önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Değişen yeni düzenlemelerle beraber Yeşilyurt Hukuk Bürosu avukatları tarafından acentelere, brokerlara, hayat, bireysel emeklilik ve hayat dışı alanlarında faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerine ve bu sigorta şirketleriyle bağlantı içinde olan diğer finansal kurumlara karşılaşılan her türlü durum ve sorun ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Özel poliçelere ilişkin danışmanlığın yanı sıra ihtilafların çözümü, hasar talepleri ve yasal uyum alanlarındaki çalışmaları kapsamaktadır.

Kurulduğu yıldan itibaren Sigorta Hukuku sektöründe danışanlarına hizmet vermekte olan Yeşilyurt Hukuk Bürosu danışanlarının sorunlarını kısa sürede çözmektedir.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu hukukçuları tarafından Sağlık Hukuku alanında her türlü ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri takip edilmektedir. Hukuk Büromuz İlaç, tıbbi cihazlar, protez ve diğer sağlık ürünleri ile ilgili yabancı firmalar ile yerli yetkililerine Türkiye’deki hukuki destek vermektedir. Ayıca YHB müvekkilliğini yapmış olduğumuz Hastane, Tıp Merkezi ve Ortak Sağlık Güvenlik Merkezlerinin gerek hukuki gerekse idari alanda tüm hukuki ihtilaflarını çözümlemektedir. Ayrıca hekimlerin mesleki hatalarından kaynaklanan sorunlar ile hekim ve hasta haklarına uygun prosedürlerin uygulanması avukatlarımızca sağlanmaktadır. Ekibimiz, müvekkillerine Adli Tıp Konusunda uzman görüşü alarak hukuki destek sağlamaktadır.

Büromuz avukatları, özellikle Sağlık Hukuku alanında almış oldukları eğitimlerle ve deneyimleriyle, danışanlarının üçüncü kişi ve resmi mercilere karşı hak ve ihtilaflarını korumak için hukuki, idari ve cezai yargılama süreçlerinde yer almaktadır.

Şirketler ve Ticaret Hukuku bölümünde çalışan avukatlarımız, geniş bir sektör yelpazesinde cereyan eden her türlü şirket iş ve işlemleri ile haksız rekabet ve ticari işletme rehini gibi bu hukuk dalına özel konularda hukuki görüş ve danışmanlık verme konusunda uzmanlık sahibidir.

Özellikle Uluslararası Ticaret Hukuku alanında çalışma yapan ve yurt dışındaki şirketler ile bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler, kamu ve özel hisse arzı, birleşme & devralma, günlük işlerinde temsil gibi birçok konuda büyümesi ve nihayet gerektiği takdirde tasfiyesine kadar söz konusu olabilecek tüm aşamalarda hukuki destek sağlamaktadır.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, spor kulüplerine yönetim ve dernekler hukuku kapsamında danışmanlık, sporculara spor hukuku çerçevesinde hukuki danışmanlık, oyuncu ve menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması, sponsorluk ve diğer yatırım sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Büromuz, Spor Hukukuna gereken önemi uzun yıllardan beri vermekte olup, bu alanda yayınlanan gerek ulusal gerekse uluslararası yayınları yakından takip etmekte, müvekkillerinin bu hukuk dalına giren dava ve danışmanlık süreçlerini büyük bir titizlikle yürütmektedir.

Spor artık tüm dünyada ulusal bir olay olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bir spor dalında başarılı olabilmek için o spor dalının bütün uluslararası ve ulusal kurallarını, düzenlemelerini, yargısını da iyi bilmek gerekmektedir. Ekibimizde bulunan avukatlarımız bu konuda gerekli eğitimlerini almış ayrıca spor hukuku alanında sertifikalara sahip deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Spor Hukuku ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak, yayınlar yapmak, bunlar için tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ekibimizin başlıca işlevlerindendir.

‘Spor suçları’ da adı verilen spor hukukuna ilişkin cezai ihtilaflar, özellikle son yıllarda ülkemizin en çok tartışılan gündemlerinden biri haline gelmiştir. Nisan 2011 yılında 6222 sy. ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, şike ve teşvik primi suçları başta olmak üzere, spor hukuku kaynaklı ceza davalarına; bununla birlikte seyirden yasaklama, hakaret içeren tezahürat vb. eylemler sebebiyle verilen adli para cezaları gibi yaptırımlara ilişkin yürütülecek hukuki süreçlerin, uzman hukukçular tarafından yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, spor hukuku alanında uzman kadrosuyla, Müvekkillerinin spor hukuku kaynaklı gerek ceza mahkemelerinde yürütülen kamu davalarında, gerekse de hukuk mahkemelerindeki sözleşmelerden kaynaklanan davalarında etkili bir dava takip hizmeti sunmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonunca spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı TFF Tahkim Kurulu’na, diğer spor branşlarına ilişkin olarak, ilgili federasyon tarafından verilen kararlara karşı ise Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvurulmaktadır. Uzman avukatlarımız, gerek TFF, gerekse SGM Tahkim Kurulu nezdinde yapılacak olan tahkim yargılamalarında, spor kulüplerine ve sporculara etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları önünde spor hukuku uzman avukatlarımızla temsil ederiz.

Ayrıca Yeşilyurt Hukuk Bürosu, çeşitli spor kulüplerinde hukuki danışmalık hizmeti vermekte olup, bu kulüplerinde tüm genel kurul süreçlerini takip etmekte ve bu aşamaların mevzuata uygun bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

İcra dairelerinde her türlü icra ve/veya iflas sürecini başlatma ve müvekkillerimizin alacaklarını tahsil edebilmeleri için gerekli işlemler yürütülmektedir. İflasın ertelenmesi, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma ve her türlü borçlu ve alacaklı ilişkisinden doğacak hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Uzun yıllardır İcra ve İflas Hukuku alanında müvekkillerine destek vermekte olan büromuz, mahkeme kararlarının hızlı bir şekilde icrasını sağlamanın yanı sıra, iflas tehdidi altında olan şirketlere profesyonel anlamda danışmanlık sağlayarak şirketler için en uygun çözümleri üretmektedir.

Rekabet hukuku alanında çalışan YHB avukatları başta enerji ve madencilik, telekomünikasyon, finans, medya ve eğlence, gıda, ilaç ve tıbbi ürünler, sağlık, sigorta ve otomotiv gibi farklı sektörlerde cereyan eden yerel ve sınır ötesi birleşme ve devralma işlemlerinin rekabet düzenlemeleri açısından değerlendirilmesi ve Birleşme & Devralma konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuzun Birleşme & Devralmalar ekibi ile yakın olarak çalışan avukatlarımız Rekabet Kurulu’na birleşmeye ilişkin bildirimlerin hazırlanması, yapılması ve takip edilmesi işlerini yerine getirmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler güncel olarak takip edilmekte ve lisanslama, rekabet etmeme sözleşmeleri, dağıtım ve tedarik anlaşmaları ve rekabet yükümlülüklerine uygunluk programları başta olmak üzere rekabet hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerimize destek sağlanmaktadır.

Ekibimiz, Arabuluculuk konusunda gerekli yetkiyi almış olup Arabucular siciline kayıtlı ekibiyle bu sürecin takibini sağlamaktadır. Uyuşmazlıkları anlaşma yoluyla çözerek daha kısa sürede sonuca ulaşmayı amaçlamaktadır. Dava, mahkemeye intikal etmeden önce uyuşmazlık konusu meseleyi ulusal ve uluslararası tahkim yoluyla çözmeyi sağlamaktadırlar.

Büromuz, müvekkillerine tahkim yargılamalarının takibi, duruşmalarda temsil ve hakem kararlarına karşı itiraz ya da tenfizi gibi tahkimle ilgili tüm aşamalarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermektedir. Danışanın zor duruma düşmesini engellemek adına gereken durumlarda ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi hukuki müesseselere başvurulmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku alanlarında müvekkillerini temsil ederek, idari düzenlemeler, tebliğler, kararname, rehber, kılavuz, karar ve idari işlemler hakkında gerek yerel mahkemeler ile Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaflarını çözmektedir.

Özellikle vakıflara ve vakıf üniversitelerine yönelik idare ve vergi hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Türk gayrimenkul sektörü son yıllarda özellikle yabancı yatırımların artmasıyla birlikte büyümekte ve sektöre özgü işlemler daha da karmaşık hale gelmektedir. Birçok gayrimenkul projesi yoğun bir şekilde yapılandırılmakta ve gelişmiş finansman modelleri içermektedir. YHB Hukuk, gayrimenkul hukuku ve bu kapsamdaki diğer kanunlarla ilgili olarak alanında deneyim ve uzmanlığı bulunan avukatlardan oluşan bir Gayrimenkul ekibine sahiptir.

Bunlarla birlikte, yabancıların mülk edinme aşamasında uzman kadrosuyla danışanlarına destek vermekte ve bu aşamaların hukuka uygun bir şekilde en kısa sürede çözümlenmesini sağlamaktadır.

Ekibimiz, evlilik öncesinde eşlere uygulanacak mal rejimini sözleşmeleri ve aile hukuku kapsamına giren sözleşmeleri hazırlayarak bu kısımda bulunan anlaşmazlıkların barışçıl yolla çözülerek süreci yönetilmesini sağlamaktadır. Ayrıca vesayet ve velayet davalarında müvekkillerine destek vermektedir.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuku alanında çalışmış ve uzun yıllar bu alanda görev almış ekibiyle birlikte gerek hakem heyetleri gerekse mahkemeler ile nezdinde müvekkiline gerekli hizmeti vermektedir.

Ayrıca büromuz, sosyal sorumluluk çerçevesinde tüketici derneklerine hukuki destek sağlamakta ve tüketicilerin mağduriyetlerini önlemek amaçlı çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, danışanlarının ihtiyaçları çerçevesinde, hukuki sözleşmelerinin hazırlanması veya revize edilmesine ilişkin hizmet sunmaktadır. Bu hizmetimiz kurumsal müvekkillerimize danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde sunulduğu gibi tarafımıza yapılacak bireysel başvurular neticesinde bu yönde talebi olan kişilere de sunulmaktadır.

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, Birleşme & Devralmalar ekibi enerji ve madencilik, finans, gayrimenkul, sigorta, medya ve eğlence, ilaç ve tıbbi ürünler, otomotiv ve telekomünikasyon başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslar arası şirketlerin dahil olduğu birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Düzenlenmiş piyasalardaki işlemler başta olmak üzere şirket sözleşmeleri, birleşme ve devralma anlaşmaları, genel olarak anlaşmaların hazırlanması ve müzakere edilmesinde, çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunması konusunda tecrübelerimiz mevcuttur.

Finans Hukuku, Yeşilyurt Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarından birisidir. Yeşilyurt Hukuk Bürosu olarak; finansal araçlar, finansal hizmetler, finans kurumları ve finansal işlemler hakkında kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.